23 de gener de 2018

ll Campionat de Billar

 

 

 

 

 

|| Campionat de Billar per a la Gent Gran de la Comarca d’Osona

Aquets Campionat esta organitzat pel Concell Comarcal d’Osona i el Concell Consultiu de la Gent Gran,esta obert a tots els pobles de la comarca ,

Aquest any i participant nou equips.

 

-Assosiació de Jubilats de Rode de Ter.

-Casal d’Avis Font Noguera (Sant Julia de Vilatorta)

-Amics del Billar de l’Esquirol.

-Casal Mossèn Guiteres (Vic)

-Asvat Manlleu.

-Associació Amics del Billar del Bisaura.

-Casal Civic de Torelló.

-Casal Santa Eugènia de Berga.

-Casal de la Rambla (Vic).

Normativa:  Tots els equips estaran formats per un mínim de 4 jugadors i un maxim de 8 ,on l’edat dels jugadors ha de ser de 57 anys o més.

cap jugador pot tenir llicencia federativa en vigor de cap Federació de Billar.

Aquest campionat es fará tipo lliga,las partides es portaran a terma amb una anada i una tornada als dos clubs participants, una vegada acabada la lliga es fará un Play Off entre els equips, esta previst fer la final al CASAL de TORELLÓ. el dissabte 16/6/2018, la semífinal i la final Diumenge 17/6/ 2018